Selecteer een pagina

Ernenst

Regional Development

Ontwikkelt en realiseert regionale en grensoverschrijdende projecten die helpen de economische structuur in de regio’s te versterken.

Dit zijn in de regel complexe projecten. Vaak zijn er veel actoren en belanghebbenden betrokken, elk met een eigen dynamiek.

Ik breng, met inzet van mijn brede internationale netwerk, organisaties en actoren die een belangrijke rol vervullen in de verdere ontwikkeling van een idee voor een interreg-project, samen.

Door de juiste verbindingen te leggen tussen talrijke (inter-) nationale initiatieven ontstaat meerwaarde en synergie: Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle samenwerking tussen alle partners.

Verbinden van mensen,

organisaties en hun ideeën

Projectondersteuning

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een project is een zorgvuldige projectdefinitie. De inbreng van alle partners en veelvuldige afstemming is hierbij leidend. Samen komen we tot een afgewogen en gedragen projectdefinitie en brengen we het project dichter bij het einddoel. Ik ondersteun naar wens op specifieke onderdelen.

Volledig ontzorgd

De complexe projecten vragen in de regel om een lange adem en voldoende (internationale) kennis. Het is daarom belangrijk dat jij je als opdrachtgever kunt concentreren op de inhoud van het project, want daar zit jouw kracht. Ik leg vervolgens de focus op alle randvoorwaarden die nodig zijn om het project uit te voeren. Dit kan van volledige coördinatie van begin tot einde, tot aan het rapporteren over en het veiligstellen van externe financiële middelen.

Trainingen

De complexe subsidietrajecten vragen om een zorgvuldig opgebouwde verantwoording, zowel inhoudelijk als financieel. Ik train de projectpartners in het juist rapporteren. Door mijn jarenlange ervaring en kennis ben ik bovendien een klankbord voor de deelnemende partners.